Català  ·  TEL. +376747020 · EMAIL ad2eord@educand.ad
Català  · 

Com treballem

Mediació

Servei de Mediació

Parlem-ne

La mediació escolar* proposa una acció educativa que no substitueix les normatives internes del centre, sinó que actua de manera formativa i preventiva abans que els conflictes evolucionin negativament. També realitza una funció reparadora i constructora dels vincles trencats o inexistents entre les persones que comparteixen el dia a dia. Per tant, la mediació és un procediment per arribar a acords voluntaris entre les persones implicades en un conflicte, que corresponsabilitza tothom en el manteniment d'un clima positiu de treball i de relació.

 

L'objectiu de la mediació és:

  • Facilitar que s'estableixi una nova relació entre les parts del conflicte.
  • Augmentar el respecte i la confiança entre aquestes.
  • Corregir percepcions i informacions falses.
  • Crear un marc que faciliti la transformació del conflicte i la comunicació entre les dues parts.

 

La mediació escolar contribueix a la formació integral de l'alumnat:

  • Ajuda a crear grup i caliu humà.
  • Afavoreix la construcció d'actituds, valors i normes de manera efectiva i pràctica.
  • Ensenya a escoltar per comprendre, a pensar (reflexivament, creativament i críticament), a implicar-se en la millora del propi entorn (participació activa), a comprendre, expressar i dominar els sentiments (educació emocional), a defensar els drets de les persones (justícia social)...

  

*El servei de mediació escolar funciona des del curs 2006-2007. Durant aquests anys s'ha anat implementant i adaptant a les necessitats i característiques del nostre centre.

 

 

Arxius: