Català / Français  ·  TEL. +376747020 · EMAIL and2ensord@andorra.ad
Català / Français  · 

Com treballem

Escola Verda

Pensem en verd

El projecte Escola Verda és una iniciativa dels Departaments de Medi Ambient i d'Educació del Govern d'Andorra. La filosofia del projecte és oferir els recursos necessaris per tal que les escoles del país s'impliquin en la conservació i millora del medi ambient a partir del propi centre i, que utilitzin el projecte Escola Verda per materialitzar-lo.

 

L'Escola Andorrana de segona ensenyança d'Ordino (EASEO) és un dels centres escolars que està aplicant aquest projecte des del curs 2010-2011.

 

 

El projecte Escoles Verdes serveix per:

 

 

🌎 Ambientalitzar els centres educatius.

🌎 Implicar tota la comunitat educativa de l'escola en un projecte comú.

🌎 Oferir recursos als centres d'ensenyament.

🌎 Motivar i incentivar la participació dels diferents centres en el mateix projecte construint una única xarxa d'intercanvi.

🌎 Donar a conéixer els espais d'interés del país i la millora ambiental de l'entorn.

🌎 Generar valors, actituds i comportaments sostenibles que promoguin la millora del medi.

                                                                                                       

A l'EASEOun alumne de cada classe és representant de la comissió de Projectes en la que s'inclou l'Escola Verda. Les accions més destacades que s'han dut a terme han sigut:

 Reducció de l'ús del paper, eliminant el correu postal amb els pares, reutilitzant el paper escrit només per una cara, substituint els tovallons de paper per tovallons de roba...

✅ Recollida selectiva de la brossa, diferenciant el paper, els envasos i el rebuig, i fomentar la recollida de l'oli de fregir.

✅ Participació en el "Clean Up Day”.

✅ Organització puntual de diferents esdeveniments com ara el Dia Mundial de l'Aigua, el Dia Mundial de la Muntanya...

✅ Participació en el Fòrum de les Escoles Verdes que s'organitza anualment.

✅ Organització d'un mercat del Troc anual, per fomentar el consum sostenible.

✅ Intercanvi de llibres i revistes de segona mà en un espai permanent a l'escola.

✅ Projectes duts a terme pels alumnes de l'Aula oberta com el manteniment d'un hort, la cria d'abelles, o l'inventari d'ocells de la parròquia.

 


Arxius: