Català / Français  ·  TEL. +376747020 · EMAIL and2ensord@andorra.ad
Català / Français  · 

Escola

Reglament de Règim Intern (22-23)


L'alumnat té aquest reglament reproduït a la Llibreta de comunicació i ha d'estar signat per cada alumne/a i pare, mare o tutor/a legal.


Arxius: