Català / Français  ·  TEL. +376747020 · EMAIL and2ensord@andorra.ad
Català / Français  · 

Notícies

VIII Jocs Florals de l'escola

19-04-2023
Treu el poeta que portes a dins!

El Departament de Llengua i Literatura Catalanes de l'EASEO convoca els VIII Jocs Florals Escolars. Poden participar en aquest certamen tots els alumnes del centre. 

 

Bases per a la participació

1- S'estableixen 4 categories segons el curs: 

  1. Alumnat de 1r curs: Bestiari
  2. Alumnat de 2n curs: Cal·ligrama 
  3. Alumnat de 3r curs: Cantem la natura
  4. Alumnat de 4t curs: Sentim les emocions

2- La participació en el certamen és voluntària. 

3- Els treballs han de ser inèdits i originals de l'autor/a i mecanografiats o escrits a mà (lletra ben llegible) en llengua catalana. Es valorarà la presentació i la correcció gramatical. 

4- Només es pot presentar un poema per autor/a. El poema ha de dur únicament el títol, no el nom de l'autor/a. 

5- L'extensió màxima és de 30 versos, però es poden presentar obres unitàries que no segueixin l'estructura tradicional en versos i estrofes i es presentin en un sol full (cal·ligrama).

6- El termini de presentació d'originals finalitza el divendres 12 de maig de 2023 a les 17h. Els treballs a concurs es poden lliurar de dues maneres:

- Via digital a l'adreça jocsfloralseaseo@educand.ad

- Dins d'un sobre on consti, a la part exterior, només el títol del poema i la categoria. Dins el sobre s'adjuntarà un altre sobre amb el nom de l'autor/a, el curs, la classe i el títol de l'obra. Es deixaran a la secretaria del centre.

7- Els membres del jurat seran docents del centre. Es preveu atorgar un primer premi i un accèssit per cada categoria. El jurat pot declarar desert qualsevol premi.   

8- Els treballs guardonats es penjaran al web de l'escola. 

9- La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. Les decisions del jurat seran inapel·lables. 

 


Xarxes socials:


Arxius: